ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΑΜΕΑ

KEFALONIAN ELEVATORS


 

 

Τα Άτομα Με Αναπηρίες αποτελούν ένα ιδιαίτερο κομμάτι του κοινωνικού συνόλου που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.
 
Στην εταιρεία KEFALONIAN ELEVATORS φροντίζουμε όλες οι κατασκευές συστημάτων οριζόντιας και κάθετης μεταφοράς να είναι φιλικές προς Α.ΜΕ.Α και εναρμονισμένες με τους κανονισμούς για την διευκόλυνση της διακίνησής τους.
 
Ανελκυστήρες Σκάλας Α.ΜΕ.Α Καρέκλας
Τα συστήματα ανύψωσης για σκάλες είναι η σταθερή θέση, για να κινείστε ελεύθερα, ανεξάρτητα και με ασφάλεια. Συνδυάζουν την υψηλή τεχνολογία με την απλή λειτουργία και τον ελεγχόμενο χειρισμό με την ευελιξία στο σχεδιασμό.