ΤΑ ΕΡΓΑ ΜΑΣ

KEFALONIAN ELEVATORS


 

 

 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Aνελκυστήρας προσώπων στη ξενοδοχειακή μονάδα Apollonion Resort & Spa

 


 

Πανοραμικός ανελκυστήρας προσώπων στη ξενοδοχειακή μονάδα "Ευ Ζήν" Resort & Spa

 


 

Ανελκυστήρας προσώπων σε κατοικία στο Ληξούρι Κεφαλονιάς

 

 


 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Aνελκυστήρας προσώπων στη ξενοδοχειακή μονάδα Apollonion Resort & Spa

 


 

Πανοραμικός ανελκυστήρας προσώπων στη ξενοδοχειακή μονάδα "Ευ Ζήν" Resort & Spa

 

 

 

Ανελκυστήρας προσώπων σε κατοικία στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς 

 

 


 

 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

 

Ανελκυστήρας προσώπων MRL σε ξενοδοχειακή μονάδα

 


 

 

Ανελκυστήρας προσώπων MRL στο αεροδρόμιο Κεφαλονιάς

 


 

 

 

 

 

ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

 

Αναβατόριο προσώπων στη Λασσή Κεφαλονιάς

 

 


 

Αναβατόριο προσώπων στο Φαρακλάτα Κεφαλονιάς

 


 

Αναβατόριο προσώπων ''Aviek'' στο Αργοστόλι

 

 

 

ΚΑΡΕΚΛΑΚΙΑ ΑΜΕΑ

 

Καρεκλάκι εσωτερικού χώρου

 

 

 


 

Καρεκλάκι εξωτερικού χώρου

 

 

 

ΠΑΣΑΚΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

Μηχανικό πασάκι τροφιμων

 


 

Υδραυλικό πασάκι τροφιμων

 

 

 

 

ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΑ ΦΟΡΤΙΩΝ

 

Αναβατόριο φορτίων στην ΒΙΠΕ Αργοστολίου (βάρος ανύψωσης 400 kg)

 


 

 

 

ΚΥΛΙΟΜΕΝΕΣ ΚΛΙΜΑΚΕΣ

 

Κυλιόμενες κλίμακες στο αεροδρόμιο Κεφαλονιάς